Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
1/5 2018

Start
Hantverk näver

 

Rotary International

Kort skulle man kunna säga att Rotary strävar efter ärlighet, etisk nivå, fred och internationellt samförstånd samt nätverksbyggande inom samhälle och arbetsliv.

Se bilder från GSE (Group Study Exchange) våren 2007!

Härnösand Rotaryklubb var stadens första rotaryklubb. Den bildades 1937 och har nu sina veckomöten på St Petri Ordens Restaurang, helgfri fredag kl 12. Det finns ytterligare en klubb i staden, Härnösand Kanaludden Rotaryklubb. Härnösand-Hov RK har upphört från 1/7 2016.

Det finns inget i Rotary som är hemligt. Vem som helst kan komma som gäst på ett möte. Rotary är politiskt obundet och religiöst neutralt.

Det här är Rotary:

 • Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905.
 • Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 34 000 klubbar runt om i världen.
 • Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26.000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 Rotaryklubbar.
 • Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.
 • "Rotary är en organisation bestående av ledande personer i affärs- och yrkesliv förenade världen över, som erbjuder humanitär service, uppmuntrar hög etisk standard inom alla yrken och hjälper till att skapa god vilja och fred i världen."
 • Stående motton är: "Service above self" som funnits sen 1912 och är huvudmottot. Ett annat från 1911 som också är ett stående motto är: "He profit most who serves best".

Rotarys emblem med ett kugghjul som har 6 ekrar, 24 kuggar och ett kilspår är från 1923. Det får inte användas för kommersiellt syfte.

 • 4-Way Test är något som är centralt för en rotary-medlem:

  • Är det sant?

  • Är det rättvist mot alla inblandade?

  • Skapar det goodwill och bättre vänskap?

  • Är det fördelaktigt för alla?

 • Rotarymedlemskapet kräver närvaro. Om man uteblir från många möten kan man bli utesluten. Man kan kompensera uteblivet besök i sin klubb genom närvaro i annan klubb var som helst i världen, från 14 dagar innan till 14 dagar efter hemmaklubbens möte.

 • De flesta ämbeten inom Rotary, inklusive "världspresidenten", innehas bara ett år.

 • Rotary Foundation har som mål att främja världsförståelse och fred genom utbildnings- och humanitära insatser. Det görs fr a genom olika former av stipendier och utbildningsprogram. Bidragen, som är helt frivilligt, kommer från klubbar och enskilda rotarianer.

  • Utbildningsprogam är bl a 3 och 6 månaders språkstipendier, 1 års studiestipendier samt Gruppstudieutbytet. Vid det senare, GSE (Group Sudy Exchange), får 4 personer, som inte får ha anknytning till Rotary, tillsammans med en ledare från Rotary göra studieresa till främmande land under 4-6 veckor, för att förkovra sig i sitt yrke samt öka internationell förståelse och vänskap.

  • Humanitära program, där matching grants är det största. Dessutom finns 3-H (Hunger-Humanity-Health), Carl P. Miller Discovery, Grants och Rotary volonteers.

  • Polio Plus. Påbörjades 1985. 250 miljoner USD har samlats in för att poliovaccinera världens barn. Idag (våren 2018) är 99 % av världen poliofri. Det är bara några länder som fortfarande drabbas av polio. Det beror på konflikter, som gör att vaccinering inte är genomförbar.

Mina rotary-data: Jag har varit aktiv inom Rotaryrörelsen fr. a inom det internationella arbetet. 
 1. Jag blev medlem i Härnösand Rotary Klubb i december 1979.
 2. Jag var president för klubben 1992/93 och ordförande för klubbens internationella kommitté i många år. Sedan flera år ordförande i klassifikationskommittén samt IT- och webbansvarig.
 3. Har varit ställföreträdande samordnare i vårt Rotary-distrikt för att samla pengar för Polio Plus.
 4. Jag har varit med Rotarys Läkarbank två gånger i nordöstra Kenya, Afrika. Första gången då den startade 1988, för att undersöka hur det var med vaccination av barn. Det finns en artikel 2018 om det tillfället hos RotaryDoctors.se (direktlänk). Det var så att säga i andra änden av Polio Plus.
  Vid nästa tillfälle 1995 var jag också i Wajir, men då som sjukhusläkare. Upptagningsområdet varierar, eftersom större delen av befolkningen är nomader, mellan 5.000-20.000 invånare. Jag var då den enda läkaren på sjukhuset. Där fanns även duktiga "Clinical offciers" som fungerade som ett mellanting mellan sköterska och läkare. Där kommer folk till doktorn efter ibland 2 dagars vandring så man får se betydligt svårare sjuka än här hemma.
  Man åker ut som "Rotary Volonteer", vilket innebär att man får resan betald och några USD för mat och husrum under tiden. Ingen lön eller annan ersättning för arbetstiden, utan man tar semester eller kompensationsledigt.
 5. Jag har varit medlem i rotarydistriktets (distrikt 2320) internationella kommitté under många år och ordförande för den från ca 1990 till 1995.
 6. Vi har haft många intercity-möten med klubbarna i vår vänort Kokkola (Gamla Karleby), Finland. Vart annat år träffades vi, var annan gång i Härnösand, var annan i Karleby. Jag har varit reseledare och organisatör av dessa möten under ett stort antal år, vilket har varit mycket stimulerande. Dessvärre har utbytet inte kunnat ske pga dåliga kommunikationer med färjan mellan Umeå och Wasa. Försök att starta på nytt hösten 2005 då vi besökte Kokkola. Men dessvärre är kommunikationerna dåliga så det praktiskt inte går att fortsätta.
 7. I samband med stadens 400-årsjubileum 1985 gästades Härnösand av Rotary Internationals president, som då hette Carlos Conseco. Att få vara med och organisera detta under dåvarande klubb-presidenten, Nils Ollinen, var en upplevelse.
 8. Min Rotaryklubb har tilldelat mig Paul Harris Fellow (PHF) 1988 samt PHF med två safirer 2016. PHF används i Sverige av klubbar som på något sätt vill hedra en person inom eller utanför Rotary. Det sker genom inbetalning till Rotary Foundation av 1 000 USD.
 9. Man kan också själv skänka 1 000 USD till Rotary Foundation och på det sättet bli en PHF. Om ytterligare 1 000 USD betalas in kan man få PHF med upp till 5 safirer och sen med upp till 3 rubiner
 10. Från februari 2018 är jag kontaktman för Rotary Doctors i södra delen av distrikt 2230.
   

  Rotary-länkar:

  Rotary International
  Rotary Sverige
  Härnösand Rotaryklubb
  Härnösand Kanaludden RotaryklubbHör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)