Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
1/8 2016

Start
Hantverk näver

 

Föreningen Munskänkarna är en ideell sammanslutning, som bedriver verksamhet såväl i Sverige som utomlands. 

Syftet är:

 • att vidga kännedom och kunskaper om vin och andra ädla drycker
 • att verka för goda och måttfulla dryckesseder.
 • att främja studier och utbildning bl a genom
  • att anordna provningar
  • föreläsningar
  • seminarier
  • kurser
 • att samla litteratur i ämnet.
 • att utge en medlemstidning.
 • att bereda medlemmarna möjlighet att avlägga kunskapsprov på olika nivåer.
 • att arrangera resor till länder av intresse för verksamheten.
 • att knyta och upprätthålla kontakter med producenter och andra vinorganisationer.
Föreningen är indelad i sektioner och regioner. Sektioner kan bildas på sådana orter där medlemsantalet är så stort att kontinuerlig verksamhet enligt föreningens ändamål kan bedrivas. Sektionerna bildar olika regioner med lämplig geografisk indelning. Sektion kan även bildas i utlandet. Ordförande (tidigare - sektionschef) för sektionen väljs av medlemmarna lokalt inom respektive sektion. 


Vårhar ca 120 medlemmar. Tiiu och Claes var med att i januari 1990 grunda Sektionen i Härnösand och under flera år har Claes varit dess sektionschef (kallas numera ordförande). 
Vi startade 1990 och firade alltså 25 årsjubileum den 28/2 2015.

Claes, Kjell-Åke Johansson tidigare kassör, Karl-Erik Norin, tidigare sektionsordförande

Sektionen har provningar 3-4 gånger per termin. Dessutom kurser i vinkunskap och vin-och-mat. Gäster är alltid välkomna!!

Om Du vill se lite mer om verksamheten eller om vår sektion så kan Du kolla antingen via Föreningen Munskänkarna eller direkt på Härnösands-sektionens egen hemsida (öppnas i nytt fönster).


Trevliga länkar:

Föreningen Munskänkarnas Hemsida

 


Hör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)