Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
15/1 2020

Start
Om vårt hus Snömängd Energisystemet Solvärme Solpanel-elproduktion Husets historia

 

Det här handlar om solcellerna för produktion av el.
Beskrivning av hela energisystemet finns i en länk ovan!

 

22 paneler med solceller är monterade på övre delen av taket

Systemet fungerar så att likströmmen, som solcellerna ger, konverteras till växelström. Produktionen används i första hand för vårt eget el-behov. Blir det överskott säljer vi detta.

Anläggningen startade den 16/5 2016. Juni 2016 är alltså första hela månaden med solcells-el.
Huset ligger cirka 8 grader vridet medurs i förhållande till nord-sydriktningen.

Om systemet:

Solceller: Perlight 290W ThinkTop Black, 22 st, tillsammans 35,8 kvadratmeter.
Producerar som bäst: 6,380 kWp. (Solceller mäts i "kilowattpeaks" -kWp, vilket teoretiskt är hur mycket energi de kan producera när de fungerar som bäst.)
Årlig produktion: Beräknat cirka 6 000 kWh. (Den totala mängden energi, som solcellerna genererar på ett år. Det mäts i kilowattimmar - kWh.)

Medelproduktion/år 2017-2018 var 5 883 KWh, vilket stämmer rätt bra med det kalkylerade.

Produktion = Den el som solcellerna producerar under respektive månad
Egen konsumtion = Den del av el-produktionen vi själva förbrukar
Överskott-el kallas den del av el-produktionen vi säljer, d.v.s. produktion minus egen konsumtion. Medel är 832 kWh i juli men bara 3 kWh under december.

För bästa dygnet hittills (29/5-17) blev produktionen 46,059 kWh, trots att det var lite molningt mitt på dagen. Dygnskurvan såg då ut så här:

Produktionen startade t.ex. 25/6 2019 redan 03.15 och pågick till 21.45! Och det trots att solen i början och slutet av dygnet strålar från baksidan mot huset!
Solen faller in 90 grader mot husets sydsida ganska precis kl 13.00.


Den 22/12-16 sken solen hela hela dagen (kortaste dagen under året). Produktionen blev då 2.64 KWh.


Produktionen startade vid 10-tiden och pågick till cirka 13.30!
Solen står lågt - så svackan mitt i stapeln beror på huset på andra sidan gatan samt en stor tall.

Så här ser det ut vid jämförelsen mellan åren hittills. Start skedde 16/5-16:


Hör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)