Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
11/10 2018

Start
Startsida huset Om vårt hus Snömängd Energisystemet Solvärme Solpanel-elproduktion Husets historia

Det här är produktionen av solvärmen i vårt hus.

 

Det är en solpanel och ger vattenvärme till tappvarmvatten och radiatorer. Ingen elektricitet.
Flödet är omräknat till enheten kWh/mån.

Solvärmeproduktionen minskar med åren. Uppenbarligen åldras vakuumrören. Sannolikt beror detta på att kondensorhuvudena gror igen.

Den kalkylerade produktionen var beräknad till ca 2000 kWh per år, vilket stämmer från början. Det är framör allt på sommaren som produktionen sker.


Den 15 december 2010:

Vackert, vindstilla, vinterväder med minus 15 grader.
Kl 11.00 står solen lågt och går knappt över Vårdkasen och inte över grannens tak. Produktionen av solvärme blev den dagen 0,33 kWh.
I december 2012 blev produktionen 0,3 kWh på hela månaden!


Kl 11.00 står solen lågt och går knappt över Vårdkasen och inte över grannens tak.

Vakuumrören är igenfrostade.

Länkar till sidor med info om solvärme
Boverket Sök på solvärme
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut Sök på solfångare
Svensk Solenergi (SSE)

Detaljerad beskrivning av bl a Mazdon finns här
Läs mer om solfångare på "Förteckning P-märkta solfångare" hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Hör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)