Välkommen till Tiiu och Claes!

In English please!Sidan är uppdaterad:
2/3 2021

Start
Om vårt hus Snömängd Energisystemet Solvärme Solpanel-elproduktion Husets historia

 

Det här är energisystemet i vårt hus.

 

Installation av Används för Start
2 st elpatroner i oljepannan radiatorvärme och varmvatten 1982 resp. 1989
Jordvärme radiatorvärme september 1994
Ersatt oljepanna med: ackumulatortank med elpatron, vedpanna och solfångare. radiatorvärme och varmvatten september 2000
Bergvärme radiatorvärme och varmvatten april 2011
Solceller produktion av el maj 2016

 

 

 

 

 

Sammanfattning av vår energianvändning

Från början använde vi cirka 40 00 KWh/år (olja 34 000 kWh + inköpt el 6 000 kWh).

Från 2017 använder vi ca 14 600 kWh/år, fördelat enligt nedan:

  kWh/år Procent
Solvärme 1 500 10,3%
Egenanvänd sol-el 1 645 11,3%
Inköpt el 11 472 78,5%
Summa 14 616 100,0%

Dessutom säljer vi cirka 4 000 kWh/år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi är medlemmar i ett vindkraftkooperativ, Härnövind, sedan 1994.

När vi flyttade in 1973 skedde uppvärmningen och varmvatten helt med oljepanna. Grovt räknat kan man multiplicera liter olja med 8 för att få ungefärlig motsvarighet i kWh. Oljeeldningen avslutades 14/2 1999. Under år 2000 togs oljepannan bort och ersattes med vedpanna, en ackumulatortank med elpatron och vakuumrör för solvärme.


Bergvärme från 2011
Sol-el från 2016

Från och med 1995 har olja bara använts sporadisk och från 2001 har ingen olja använts. Bergvärme från 2011.
2010 extremt kallt år. Lägsta temperatur i februari -32,1° och i december -30,8°.

Mycket har gjorts för att minska energiåtgången på ett miljöriktigt sätt.
Se pdf-dokument med effekten av energisparåtgärder i huset
sen vi flyttade in 1973 till och med 2019.

Nedan visas inköp av el (olja används ju inte längre).

Start av:
Bergvärme 2011
Sol-el 2016

I februari-mars 2018 var det kallt och solcellerna täckta av snö.

 

 

 

 

 

 

 

Vårt energisystem

Skiss efter artikel i Sveriges natur nr 2/04 s. 64-65, kompletterad med bild från IVT och lite eget arbete.

Inte med i bilden ovan: Jordvärme och solceller för elproduktion.
Jordvämen är inkopplad direkt mellan retur och utgående radiatorrör.
I maj 2016 monterades solceller på taket. De levererar enbart el. I första hand går produktionen till egen förbrukning. Överskott kan vi sälja.

Nedan är den anläggning som startat senast överst


Solceller
installerat maj 2016


Solcellerna täcker den övre delen av taket.

Solcellsanläggningen består av 22 paneler, som producerar elektricitet. Likströmmen leds ner i källaren till en växellikriktare, som gör om strömmen till växelström på 230 V. Det vi inte själva förbrukar kan vi sälja.
Anläggningen startade den 16/5 2016.

Läs mer under solpanel-elproduktion i menyn överst (direktlänk)

Arbetet är utfört av JN Solar AB Det praktiska arbetet på taket och elinstallationen gjorde Bo Degerstedt och medarbetaren Rasmus.

Vi säljer vår överskott-el till
Dalakraft har på sin hemsida även info om solceller (direktlänk). De har även ett bra dokument där det beskrivs hur systemet fungerar (direktlänk).


Bergvärme
installerat april 2011

Den 1 april 2011 startade vi bergvärme. Det var 6,5 meter ned till berget och i berget är borrat 214 meter. Värmepumpen är en IVT HT Plus C-11 på 11 kW.Anläggningen installerades av Kjell på Evert Berglunds Rör i Härnösand.

Se hur bergvärme fungerar. Länk från (öppnas i nytt fönster).


Solvärme samt ackumulatortank med vedpanna
installerat september 2000


Produktionen kan du se under "Solvärmen" i menyn överst. (Direktlänk)

September 2000 sattes en solfångare (MAZDON med 30 vakumrör, 3,2 kvadratmeter) igång. Den ger cirka 2 000 kWh/år. Men det har minskat under åren.
Detaljer: se "Solvärme" i menyn överst!

Torbjörn Bylund gjorde arbetet via sitt företag .
Han arbetar nu på Bylunds vvs.

Ackumulatortank
Volymen är 750 liter. Nyttjar solvärme som från vakuumrören ger varmvatten
som värmer tanken från botten.
(Sedan bergvärme installerats 1 april 2011 används inte de två elpatronerna i tanken. En är urkopplad och en kan användas som reserv).

Vedpanna
När panntemperaturen går över 80 grader shuntas kallt vatten från botten av ackumulatortanken till pannan. Hett vatten fylls på från pannan till översta delen i tanken.
Eftersom vi behållit självcirkulationen i huset klarar vedpannan att värma huset även om det blir helt strömlöst. Testat att det fungerar med minus 20 grader ute.

Tappvarmvatten
Inkommande kallvatten förs först in i en slinga i tanken där det förvärms av eventuell solvärme eller värme från vedpannan. Därefter till bergvärmeanläggningen innan det går ut till tappställena.

Värmen i huset
Liknande system som för tappvarmvattnet. Returvatten från radiatorerna förs först in i ackumulatortanken där det förvärms av eventuell solvärme eller värme från vedpannan. Därefter till bergvärmeanläggningen innan det åter går ut till radiatorerna.


Jordvärme
installerat september 1994

Hösten 1994 startade vi en EUFOR 2000 jordvärmepump med ett nedgrävt kopparrör på 50 m. Inkopplingen är så att den värmer returvattnet från radiatorerna innan vattnet går vidare till en slinga i ackumulatortanken. Jordvärmen klarar ensam att värma huset vid en utetemperatur ner till ca +1. Ger alltså inget varmvatten.

Under våren 2012 har denna testas för att jämföra med vad bergvärmen ger. När temperaturen är något över noll verkar det vara ungefär likvärdigt. Det gör att vi har kvar det systemet och använder det som komplement när det behövs. Det provkörs regelbundet, senast hösten 2015.


Vindkraft

Vi är med i vindkrafts-kooperativet sedan starten 1994. Vi har sedan dess tjänat avsevärt mer än vad vi gav för andelarna.
Men framför allt - det gör nytta för vår miljö!


Länkar

Detaljerad beskrivning av bl a Mazdon finns från Umeå Universitet, Tillämpad fysik och elektronik, Anders Åstrand 970525

Läs mer om solfångare i "Förteckning P-märkta solfångare" hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut


Hör gärna av Dig till oss! (ej klickbar knapp)